Honkanen Kati

Children and Young People as Co-Researchers – Researching Subjective Well-Being in Residential Area with Visual and Verbal Methods. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana & Karlsson, Liisa (2017). Children`s Geographies. http://dx.doi.org/10.1080/14733285.2017.1344769

Asumisen arvostukset ja kiinnittyminen alueeseen – Asuinaluekokemuksia Espoosta ja Lahdesta. Koistinen, Katri & Peura-Kapanen, Liisa & Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2017). Yhdyskuntasuunnittelu 1, 55. [The Finnish Journal of Urban Studies]. http://www.yss.fi/journal/asumisen-arvostukset-ja-paikkaan-kiinnittyminen-asuinaluekokemuksia-espoosta-ja-lahdesta/

Asukkaiden subjektiiviset hyvinvointikokemukset ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati. Teoksessa Järvelä, Johanna & Tuominen, Minna. Hyvinvoiva asuinalue – yhteistyöllä kehittäen. Lahden kaupunki, 68-99. (2016).  http://www.ara.fi/download/noname/%7B3A40E838-58AE-40B9-8C1E-88066E355CBD%7D/123203

Asuinalue lapsiperheiden kokemana (ASLAKO) – Hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati. Teoksessa Tutkitusti parempi lähiö – Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, 40-45. (2016). https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159846/Tutkitusti_parempi_lahio_Asuinalueiden_kehittamisohjelman_tutkimusjulkaisu.pdf?sequence=1

Lapsiystävällisyys ja lapsivaikutusten arviointi Lahdessa. Honkanen, Kati  & Poikolainen, Jaana (2015). Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sivumäärä 30.

Lasten näkökulmia osallistumiseen: Opas osallisuuden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2015). Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sivumäärä 12.

Asuinalue lapsiperheiden kokemana: Valokuvat kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä asuinaluekokemuksista. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2014 ) Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sivumäärä 24.

Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä. Subjektiivinen näkökulma. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2014). Yhteiskuntapolitiikka 79:6, 679-687. https://www.julkari.fi/handle/10024/125878

Pahoinvoinnista hyvinvointiin.
Honkanen, K. & Poikolainen, J. 21 joulukuuta 2013 julkaisussa : Etelä-Suomen sanomat.2013, 21.12.2013.

Kuka lasta suojelee? Honkanen, K. 14 tammikuuta 2013 julkaisussa : Etelä-Suomen sanomat.2013, 14.1.2013.

Mainokset