Honkanen Kati

Tieteelliset artikkelit

How Do Urban Neighbourhoods Impact Parents’ Subjective Well-being? Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2020). Nordic journal of social research 11:1. https://journals.hioa.no/index.php/njsr/article/view/2198

Urban residential areas as children´s learning places and spaces. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2019). Nordic studies in Education 39:2. https://www.idunn.no/np/2019/02/urban_residential_areas_as_childrens_learning_places_and_s?languageId=2

The Finnish day-care centre as an environment for learning social-emotional well-being. Kirvesniemi, Tiina & Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati (2019). Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research 8:1, 26-46. https://jecer.org/fi/the-finnish-day-care-centre-as-an-environment-for-learning-social-emotional-well-being/

Hyvinvointipalvelukokemukset tuentarvitsijan institutionaalista luottamusta rakentamassa? Tarkastelussa lapsiperheiden vanhempien sekä nuorten aikuisten kokemukset hyvinvointipalveluista. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana & Karlsson, Liisa (2018). Yhteiskuntapolitiikka 83:5-6, 532-543. http://www.julkari.fi/handle/10024/137210

Children and Young People as Co-Researchers – Researching Subjective Well-Being in Residential Area with Visual and Verbal Methods. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana & Karlsson, Liisa (2017). Children`s Geographies. http://dx.doi.org/10.1080/14733285.2017.1344769

Asumisen arvostukset ja kiinnittyminen alueeseen – Asuinaluekokemuksia Espoosta ja Lahdesta. Koistinen, Katri & Peura-Kapanen, Liisa & Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2017). Yhdyskuntasuunnittelu 1, 55. [The Finnish Journal of Urban Studies]. http://www.yss.fi/journal/asumisen-arvostukset-ja-paikkaan-kiinnittyminen-asuinaluekokemuksia-espoosta-ja-lahdesta/

Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä. Subjektiivinen näkökulma. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2014). Yhteiskuntapolitiikka 79:6, 679-687. https://www.julkari.fi/handle/10024/125878

Raportteja, ohjeistuksia ja artikkeleita

Asuinalue lapsiperheiden kokemana (ASLAKO) – Hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati. Teoksessa Tutkitusti parempi lähiö – Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Ympäristöministeriö, 40-45. (2016). https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159846/Tutkitusti_parempi_lahio_Asuinalueiden_kehittamisohjelman_tutkimusjulkaisu.pdf?sequence=1

Asukkaiden subjektiiviset hyvinvointikokemukset ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Poikolainen, Jaana & Honkanen, Kati. Teoksessa Järvelä, Johanna & Tuominen, Minna. Hyvinvoiva asuinalue – yhteistyöllä kehittäen. Lahden kaupunki, 68-99. (2016). http://www.ara.fi/download/noname/%7B3A40E838-58AE-40B9-8C1E-88066E355CBD%7D/123203

Lapsiystävällisyys ja lapsivaikutusten arviointi Lahdessa. Honkanen, Kati  & Poikolainen, Jaana (2015). Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sivumäärä 30.

Lasten näkökulmia osallistumiseen: Opas osallisuuden huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Honkanen, Kati & Poikolainen, Jaana (2015). Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sivumäärä 12.

Lehti- ja blogikirjoituksia

Yhdessä tekeminen vahvistaa oppilaiden osallisuutta. Kati Honkanen & Esa Iivonen. THL-blogi. 20.11.2018                                                                                   https://blogi.thl.fi/yhdessa-tekeminen-vahvistaa-oppilaiden-osallisuutta/

Lapsi kasvaa yhteisön jäsenenä. Kati Honkanen, Esa Iivonen & Kirsi Pollari                Turun Sanomat 28.5.2018 https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/3957676/Lapsi+kasvaa+yhteison+jasenena

Lapsivaikutusten arviointi haastaa perinteistä päätöksentekoa. Kati Honkanen Maakunta- ja sote-uudistuksen Muutoksessa-blogi 11.1.2018
https://alueuudistus.fi/blogi/-/blogs/lapsivaikutusten-arviointi-haastaa-perinteista-paatoksentekoa

Pahoinvoinnista hyvinvointiin.
Honkanen, K. & Poikolainen, J. 21 joulukuuta 2013 julkaisussa : Etelä-Suomen sanomat.2013, 21.12.2013.

Kuka lasta suojelee? Honkanen, K. 14 tammikuuta 2013 julkaisussa : Etelä-Suomen sanomat.2013, 14.1.2013.