Ortju Laura

Lapsinäkökulmaisia julkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Ortju Laura, Kankkunen Päivi & Haaranen Ari. 2022. Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa – scoping-katsaus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 59(3), 313-326. DOI: https://doi.org/10.23990/sa.102858

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

Ortju Laura, Haaranen Ari & Kankkunen Päivi. 2020. Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollossa – scoping-katsaus menetelmistä ja osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa Haaranen Ari, Lamminpää Reeta, Pajari Juha, Partanen Pirjo & Syyrilä Tiina (toim.) Konferenssiabstraktit. XVI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Perustutkimuksesta innovaatioihin hoitotieteessä. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Health Sciences No 30. Department of Nursing Science, University of Eastern Finland, Kuopio, 341-342. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3096-5

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Ortju Laura & Olli Johanna. 2021. Hoitotyö ja hoitamisen taito lapsen osallisuuden tukena. Teoksessa Tulensalo Hanna, Kalliomeri Reetta & Laimio Janica (toim.) Kohti lapsen näköistä osallisuutta. Pelastakaa Lapset ry, 186-196.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Ortju Laura. 2022. Lapsinäkökulma hoitoympäristöön. Terveyttä tieteestä -blogi. http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2022/02/lapsinakokulma-hoitoymparistoon.html

Ortju Laura. 2020. Hoitotyön keinoilla kohti lapsen positiivista hoitokokemusta. Terveyttä tieteestä -blogi. http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2020/12/hoitotyon-keinoilla-kohti-lapsen.html

Ortju Laura. 2019. Leikki tuo turvaa ja iloa lapsipotilaalle. Leikkipäivä -blogi. Mannerheimin lastensuojeluliitto. https://leikkipaiva.fi/leikki-tuo-turvaa-ja-iloa-lapsipotilaalle/

Opinnäytteet

Ortju Laura. 2021. Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteessa – scoping-katsaus. Pro gradu. Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210035