Weckström Elina

Lapsinäkökulmaisia julkaisuja

Weckström, E. (2022). Lectio praecursoria. Kertoen rakennettu – toimien toteutettu. Sosiaalisesti kestävän osallisuuden toimintakulttuurin rakentaminen varhaiskasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 16(1), 111-120. https://doi.org/10.33350/ka.112006

Weckström, E., Lastikka, A-L., & Havu-Nuutinen, S. (2022). Constructing a Socially Sustainable Culture of Participation for Caring and Inclusive ECEC. Sustainability, 14(7), 3945. https://doi.org/10.3390/su14073945

Weckström, E. (2021). Kertoen rakennettu – toimien toteutettu: Sosiaalisesti kestävän osallisuuden toimintakulttuurin rakentaminen varhaiskasvatuksessa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4288-3

Weckström, E., Lastikka, A-L., Karlsson, L., & Pöllänen, S. (2021). Enhancing a Culture of Participation in Early Childhood Education and Care through Narrative Activities and Project-based Practices. Journal of Early Childhood Education Research, 10(1), 6-32. https://jecer.org/enhancing-a-culture-of-participation-in-early-childhood-education-and-care-through-narrative-activities-and-project-based-practices/

Weckström, E., Karlsson L., Pöllänen S., & Lastikka A-L. (2021). Creating a culture of participation: Early childhood education and care educators in the face of change. Children & Society, 35(4), 503-518. https://doi.org/10.1111/chso.12414

Karlsson, L., Weckström, E. & Lastikka, A.-L. (2018). Osallisuuden toimintakulttuuria rakentamassa sadutusmenetelmällä. Teoksessa Kangas, J., Vlasov, J, Fonsén. E. & Heikka, J. (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2. Suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Suomen Varhaiskasvatus ry. 73-99

Weckström, E., Jääskeläinen, V., Ruokonen, I., Karlsson, L. & Ruismäki, H. (2017). Steps Together – Children’s experiences of participation in club activities with the elderly. Journal of intergenerational relationships 15(3), 273-289. https://doi.org/10.1080/15350770.2017.1330063

Weckström, E. (2015). Yhteisin askelin – lasten osallisuuskokemukset lasten ja ikäihmisten yhteisessä kerhotoiminnassa. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustiede. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221267