Weckström Elina

Lapsinäkökulmaisia julkaisuja

Weckström, E., Lastikka, A-L., Karlsson, L., & Pöllänen, S. (2021). Enhancing a Culture of Participation in Early Childhood Education and Care through Narrative Activities and Project-based Practices. Journal of Early Childhood Education Research, 10(1), 6-32. http://jecer.org/fi

Weckström, E., Karlsson L., Pöllänen S., & Lastikka A-L. (2020). Creating a culture of participation: Early childhood education and care educators in the face of change. Children & Society 2020;00:1–16. https://doi.org/10.1111/chso.12414

Karlsson, L., Weckström, E. & Lastikka, A.-L. (2018). Osallisuuden toimintakulttuuria rakentamassa sadutusmenetelmällä. Teoksessa Kangas, J., Vlasov, J, Fonsén. E. & Heikka, J. (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2 Suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Tampere: Suomen Varhaiskasvatus ry. 73-99

Weckström, E., Jääskeläinen, V., Ruokonen, I., Karlsson, L. & Ruismäki, H. (2017). Steps Together – Children’s experiences of participation in club activities with the elderly. Journal of intergenerational relationships 15(3), 273-289 https://doi.org/10.1080/15350770.2017.1330063

Weckström, E. (2015). Yhteisin askelin – lasten osallisuuskokemukset lasten ja ikäihmisten yhteisessä kerhotoiminnassa. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustiede. Helsinki: Helsingin yliopisto.