Weckström Elina

Lapsinäkökulmaisia julkaisuja

Weckström, E. (2015). Yhteisin askelin – lasten osallisuuskokemukset lasten ja ikäihmisten yhteisessä kerhotoiminnassa. Pro gradu –tutkielma. Kasvatustiede. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Weckström, E., Jääskeläinen, V., Ruokonen, I., Karlsson, L. & Ruismäki, H. (2017). Steps Together – Children’s experiences of participation in club activities with the elderly. Journal of intergenerational relationships 15(3). doi/full/10.1080/15350770.2017.1330063

 

Mainokset