Lapsinäkökulma tutkimuksessa ja käytännön työssä 21.3.2022

Ma 21.3.2022 klo 12.15–16.30   

Paikka: Helsingin Yliopiston Minervatori sekä etäosallistumismahdollisuus


Zoom- linkit tilaisuuteen:  

Päähuoneen linkki (tilaisuuden alku ja lopun yhteinen osuus)  

https://helsinki.zoom.us/j/68036921866?pwd=MDBVRjIvTE42NFlNa0IwOU0yTTZ5Zz09

Teemaryhmien zoom-linkit:  

1. Dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa lapsen osallisuuden (Johanna Olli ja Satu Vasenius), ZOOM-LINKKI: https://helsinki.zoom.us/j/68973493523?pwd=MklmY1k1a1NHL0FvOHB2YkVTRmhPQT09 

2. Yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus (Liisa Karlsson ja Tuula Stenius), 
ZOOM-LINKKI: https://helsinki.zoom.us/j/64081398146?pwd=VEJ4ZHo1WUp0NFgvL2N2bExLTXMzdz09 

3. Lapsinäkökulmaisuuden tarkastelua tutkimusartikkeleissa – Lapsi oman arkensa asiantuntijana (Laura Ortju ja Antonina Peltola),
ZOOM-LINKKI: https://helsinki.zoom.us/j/69809549004?pwd=TGplMDBRRVp5eTFOUkhxM0YxRGFnQT09 

4. Visuaaliset menetelmät lasten kohtaamisen tilana (Jaana Juutinen), 
ZOOM-LINKKI: https://oulu.zoom.us/j/4096155812?pwd=eUdWZUNDV3doN2dWU2dBWXlLTGIxQT09 

5. Lapsi- ja aikuiskäsitykset lapsinäkökulmaisessa toiminnassa ja tutkimuksessa (Elina Weckström),
 ZOOM-LINKKI: https://helsinki.zoom.us/j/65274659656?pwd=N3IwQTNRSUtwbm4yS2JtUkZTOFB6UT09 


Ohjelma:

12.15 Tervetulotoivotus – Liisa Karlsson   

12.20 Lapset kertovat – lasten puheenvuoro – Satu Vasenius   

12.30 Mitä ja miksi lapsinäkökulmaa tutkimuksessa ja käytännössä – miten kuulla myös haavoittuvassa asemassa olevia kuten turvapaikanhakijalapsia ja nuoria – Liisa Karlsson   

12.50 Sosiaalinen kestävyys – Mitä se tarkoittaa varhaiskasvatuksessa? – Elina Weckström   

13.05 Lapsinäkökulmaisia tutkimustuloksia – minipuheet:   

* Jaana Juutinen: Mihin ryhmään sinä kuulut?  
* Laura Ortju: Lapsen osallisuutta voidaan tukea hoitotyön keinoilla  
* Antonina Peltola: Yhteisö lasten silmin  
* Tuula Stenius: Huumori kukkii vastavuoroisuudessa  
* Johanna Olli: Dialogisessa leikissä lapsi voi vaikuttaa  

13.20 Tauko (omat kahvituseväät)   

13.30 Teemaryhmät A) 13.30–14.20 Valitse yksi ryhmä tästä:

1. Dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa lapsen osallisuuden (Johanna Olli ja Satu Vasenius), LÄHI  

Niin ammattikäytännöt kuin tutkimuksen tekeminen ovat usein hyvin aikuislähtöisiä, mutta tämä harvemmin mahdollistaa lapsen kuulluksi tulemista ja mahdollisuutta vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Dialogisuus on ainakin yksi keino mahdollistaa lapsen osallisuuden toteutumista. Tutkimuksissamme kohtaamamme lapset ovat haavoittuvassa asemassa olevia, mutta havainnot ovat sovellettavissa kaikkien lasten kanssa toimimiseen. Ryhmä sopii kaikille.  

2. Yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus (Liisa Karlsson ja Tuula Stenius) ETÄ

Ryhmässä tarkastelemme, miten yhteisöllisyys, vastavuoroisuus ja valta rakentuvat, miten ne mahdollistuvat ja mikä niitä rajoittaa. Millainen tutkimusprosessi huomioi lapset – entä arkityössä,? Miten lapset itse kertovat omalla toiminnallaan – myös haavoittuvassa asemassa olevat kuten turvapaikanhakijat? Huumori kukkii vastavuoroisuudessa kaikissa yhteisöissä. Ryhmä sopii kaikille.  

3. Lapsinäkökulmaisuuden tarkastelua tutkimusartikkeleissa – Lapsi oman arkensa asiantuntijana (Laura Ortju ja Antonina Peltola) ETÄ

Ryhmässä keskustellaan siitä, miten lapsinäkökulmaisuus tai sen puuttuminen näkyy tutkimuksessa. Esityksessä tuodaan esiin kahden kirjallisuuskatsauksen tuloksia ja miten näissä on tutkittu lapsinäkökulmaisuutta. Ryhmä soveltuu erityisesti opiskelijoille tai tutkimusta tekeville sekä muille tutkimuksesta kiinnostuneille.   

4. Visuaaliset menetelmät lasten kohtaamisen tilana (Jaana Juutinen), ETÄ

Teemaryhmässä pysähdytään lapsen kuulemisen, kerronnan ja kohtaamisen äärelle. Lasten kanssa tehtyjä valokuvauskävelyjä lähestytään niin tutkimusmetodina kuin pedagogisena kohtaamisen tilana. Tarkoituksena on myös yhdessä pohtia lasten moninaisen kerronnan, niin puhutun kuin visuaalisen, suhdetta ja merkitystä osana lapsen kuulluksi tulemista kasvatusympäristöissään. Ryhmä on suunnattu erityisesti tutkijoille, mutta myös lasten kanssa työskentelevät kuin alaa opiskelevat ovat lämpimästi tervetulleita.  

5. Lapsi- ja aikuiskäsitykset lapsinäkökulmaisessa toiminnassa ja tutkimuksessa (Elina Weckström), ETÄ

Ryhmässä keskustelemme, millainen lapsikäsitys tuo tilaa lasten osallisuudelle. Koska toimintaa usein ohjaavat aikuisten tekemät valinnat, on lapsikäsityksen lisäksi syytä tarkastella toimintaan osallistuvien aikuisten aikuiskäsityksiä. Parhaimmillaan lapsi- ja aikuiskäsitykset muodostuvat yhdessä toimintaan osallistuvien lasten ja aikuisten kesken, jolloin käsityksiin vaikuttavat kaikkien yhteisön jäsenten oma toiminta, suhde toisiin ja yhdessä toteutettu toiminta. Ryhmä sopii kaikille.  

B) Teemaryhmät klo 14.30-15.20 Valitse yksi ryhmä tästä (kuvaukset yllä).   

1. Dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa lapsen osallisuuden (Johanna Olli ja Satu Vasenius), ETÄ

2. Yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus (Liisa Karlsson ja Tuula Stenius), ETÄ

3. Lapsinäkökulmaisuuden tarkastelua tutkimusartikkeleissa (Laura Ortju ja Antonina Peltola), LÄHI  

4. Visuaaliset menetelmät lasten kohtaamisen tilana (Jaana Juutinen), ETÄ

5. Lapsi- ja aikuiskäsitykset lapsinäkökulmaisessa toiminnassa ja tutkimuksessa (Elina Weckström), ETÄ

15.30 Yhteinen osuus: zoom-linkki 

https://helsinki.zoom.us/j/68036921866?pwd=MDBVRjIvTE42NFlNa0IwOU0yTTZ5Zz09

15.30 Lapset kohtaavat tarinoita kertomalla: Väitöstutkimuksen tuloksia – Oona Piipponen   

Millä tavoin lapset kohtaavat toinen toisensa, kun kaksi lapsiryhmää eri maissa lähtee vaihtamaan lasten omia tarinoita? Entä millainen oppimisen tila tukee vastavuoroisten kohtaamisten syntymistä lasten välille? Esityksessä tuodaan esille väitöstutkimuksen tuloksia, ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää käytännön työssä lasten parissa.  

15.50 Teemaryhmien keskustelujen yhteenveto  

16.10 Miten sinä voisit lisätä lapsinäkökulmaisuutta tutkimuksessasi, työssäsi ja/tai arkipäivän elämässäsi? Pohdintaa ja keskustelua – Satu Vasenius ja Liisa Karlsson   

16.25 Päätössanat Liisa Karlsson   

16.30 Seminaari päättyy  


Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan lapsinäkökulmaisuudesta (lapsi = alle 18 v.), sen tutkimuksesta, metodeista ja tutkimustuloksista. Paneudumme mm. seuraaviin teemoihin:  

Miltä todellisuus näyttää lasten keskinäisessä toiminnassa ja kun lapset ja aikuiset toimivat yhdessä? 

Miten tutkimustietoa voi käyttää lasten kanssa työskennellessä? 

Miten lapset voivat olla mukana tuottamassa tutkimustietoa? 

Miten dialoginen vuorovaikutus mahdollistaa lapsen osallisuuden? 

Miten visuaaliset ja muut menetelmät toimivat lasten kohtaamisen tilana? 

Mitä tarkoittaa sosiaalinen kestävyys ja miten se näkyy lasten arjessa? 

Aiheita käsitellään tutkimukseen pohjaten ja käytännönläheisesti konkreettisten esimerkkien kautta.  

Seminaari on tarkoitettu tutkijoille, lasten ja nuorten kanssa toimiville, alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.  

Puhujina ja keskustelun vetäjinä toimivat:   

Liisa Karlsson, dosentti, KT, Helsingin yliopisto, kasvatustiede, kasvatuspsykologia  
Tuula Stenius, väitöskirjatutkija, KM, Helsingin yliopisto  
Jaana Juutinen, KT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, varhaiskasvatus  
Johanna Olli, Sh, TtM, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, hoitotiede  
Laura Ortju, Th, TtM, Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede  
Antonina Peltola, väitöskirjatutkija, KM, Helsingin yliopisto  
Satu Vasenius, luokanopettaja, väitöskirjatutkija, KM, Helsingin yliopisto   
Oona Piipponen, MA, KT, luokanopettaja, Espoon kaupunki  
Elina Weckström, KT, VO, erikoistutkija (ma), Lapsiasiavaltuutetun toimisto  

PAIKKA: Oppimiskeskus Minerva, Siltavuorenpenger 5 A, Minervatori, K2-kerros, Helsingin yliopisto sekä etäosallistuminen. Etänä osallistuville lähetetään linkki myöhemmin.  

Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta viimeistään 14.3.2022: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115911/lomakkeet.html

 

Lämpimästi tervetuloa seminaariin!

Lisätietoa: reijaliisa.mutikainen@helsinki.fi  
 

Seminaarin järjestävät yhteistyössä:  

Lapsinäkökulmatutkijat: https://lapsinakokulma.wordpress.com/  
Helsingin yliopisto/ kasvatustieteellinen tiedekunta https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta
Lapsuudentutkimuksen seura (LATU)  https://lapsuudentutkimuksenseura.yhdistysavain.fi/
Lapset kertovat ja toimivat tutkija- ja kehittäjäverkosto (LKT) https://lapsetkertovat.org/ 
Kotoutuminen taidolla ja taiteella -hanke (KOTO) https://koto-hanke52.webnode.fi/