Tuula Stenius

Lapsinäkökulmaisia julkaisuja ja löytöjä:

Pienten lasten huumoritutkimuksen sivusto: http://tuulius.com  

Tieteelliset artikkelit:
Stenius, Karlsson & Sivenius, 2021. Huumori lasten kanssa – ovi yhteisöllisyyteen.
Journal of Early Childhood Education Research; Vol 10(2), p. 239-263. https://jecer.org/issues/jecer-102-2021/

Stenius, Karlsson & Sivenius, 2021. Young Children’s Humour in Play and Moments of Everyday Life in ECEC Centres: https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1869084

Tutkittua varhaiskasvatuksesta:
”Kakkapieru. Olipa kerran mitä sanoit.” Pienten lasten huumorin erityispiirteitä https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.com/2021/03/19/kakkapieru-olipa-kerran-mita-sanoit-pienten-lasten-huumorin-erityispiirteita/

Lapsen maailma 12.4.2021
https://lapsenmaailma.fi/artikkeli/miten-lapsen-huumori-eroaa-aikuisen-huumorista/

Lapsemme-lehdessä s. 16 alkaen juttu hassuttelusta:
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/lapsemme-lehti/

Maaseudun tulevaisuus -lehdessä artikkeli:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.506844

Stenius, Tuula & Karlsson, Liisa (toim.). 2005. Yhdessä lasten kanssa – seikkailu osallisuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki. Tästä.

Stenius, Tuula. 2006. Kahden yhteinen juttu. Vastavuoroinen kuunteleminen harjoituksena ja toimintakäytäntönä. Pro Gradu-tutkielma. Kasvatustiede. Oulun yliopisto.

Stenius, Tuula. 2004. Hetkestä kiinni. Kokemuksia aikuisten saduttamisesta. Proseminaarityö. Helsingin yliopisto.