Piipponen Oona

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Piipponen, O., Karlsson, L. & Kantelinen, R. (2021) From ambivalent spaces to spaces of reciprocal encountering: developing classroom culture in an intercultural story exchange. Journal of Multilingual and Multicultural Development. https://doi.org/10.1080/01434632.2021.1920027

Piipponen, O. & Karlsson, L. (2021) ‘Our stories were pretty weird too’ – Children as creators of a shared narrative culture in an intercultural story and drawing exchange. International Journal of Educational Research, 106, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101720.

Piipponen, O. & Karlsson, L. (2019) Children encountering each other through storytelling: Promoting intercultural learning in schools. The Journal of Educational Research, 112:5, 590-603, DOI: 10.1080/00220671.2019.1614514.

Lehtijutut

Juttu väitöstutkimuksesta Karjalaisessa:

Petra Mustonen: ”Ja Hillary ystävystyi Donaldin kanssa ja he menivät naimisiin” – Lapsilla on taitoa kohdata toisten kulttuurien lapsia tarinoiden kautta, selvitti Itä-Suomen yliopistossa väittelevä luokanopettaja Oona Piipponen. Karjalainen, 10.02.2022. https://www.karjalainen.fi/maakunta/ja-hillary-ystavystyi-donaldin-kanssa-ja-he-menivat-naimisiin-lapsilla-on-taitoa-kohdata-toisten-kulttuurien-lapsia-tarinoiden-kautta-selvitti-ita-suomen-yliopistossa-vaitteleva-luokanopettaja-oona-piipponen

Lapsinäkökulma-blogin julkaisut

Piipponen O. & Olli, J. (2021) Lapsuus ja aika: keskeisiä poimintoja Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2021. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 13.05.2021. Viitattu 27.02.2022. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2021/05/13/lapsuus-ja-aika-keskeisia-poimintoja-lapsuudentutkimuksen-paivilta-2021/

Piipponen, O. (2021) Tutkija, kuinka lapsinäkökulmainen on teoreettinen viitekehyksesi? Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 04.03.2021. Viitattu 27.02.2022. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2021/03/04/tutkija-kuinka-lapsinakokulmainen-on-teoreettinen-viitekehyksesi/

Piipponen, O. (2020) Miten tulkita lasten tuottamaa aineistoa? Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 12.11.2020. Viitattu 03.03.2021. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2020/11/12/miten-tulkita-lasten-tuottamaa-aineistoa/

Piipponen, O. (2020) Ainutkertainen koronalapsuus. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 10.09.2020. Viitattu 03.03.2021. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2020/09/10/ainutkertainen-koronalapsuus/

Piipponen, O. (2020) Sadutusta koulussa: lapset kertovat luovuudesta. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 22.05.2020. Viitattu 29.05.2020. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2020/05/22/sadutusta-koulussa-lapset-kertovat-luovuudesta/

Piipponen, O. (2020) Miten lasten kanssa keskustellaan? Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 20.02.2020. Viitattu 26.02.2020. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2020/02/20/miten-lasten-kanssa-keskustellaan/

Piipponen, O. (2019) Kaikki lapset ovat maailmankansalaisia. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 10.10.2019. Viitattu 19.11.2019. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2019/10/10/kaikki-lapset-ovat-maailmankansalaisia/

Piipponen, O. (2019) ”On kivaa, kun toinen kuuntelee!” Saduttaen lasten tiedon, ajatusten ja kiinnostusten äärelle. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 29.08.2019. Viitattu 29.08.2019. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2019/08/29/on-kivaa-kun-toinen-kuuntelee-saduttaen-lasten-tiedon-ajatusten-ja-kiinnostusten-aarelle/

Piipponen, O. (2019) Transforming Education for the Youth, by the Youth. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 15.08.2019. Viitattu 15.08.2019. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2019/08/15/transforming-education-for-the-youth-by-the-youth/

Piipponen, O. (2019) Raivari metrossa – kenen vastuulla on kasvattaa lasta? Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 18.04.2019. Viitattu 30.05.2019. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2019/04/18/raivari-metrossa-kenen-vastuulla-on-kasvattaa-lasta/

Piipponen, O. (2019) Voivatko lapset ja nuoret vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 13.09.2018. Viitattu 30.03.2019. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2019/03/21/voivatko-lapset-ja-nuoret-vaikuttaa-ilmastonmuutokseen/

Piipponen, O. (2018) Huomaa näkymätön lapsi. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 13.09.2018. Viitattu 14.09.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2018/09/13/huomaa-nakymaton-lapsi/

Piipponen, O. (2018) Children’s Intercultural Encounters: Towards Peace and Friendship. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 05.04.2018. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2018/04/05/childrens-intercultural-encounters-towards-peace-and-friendship/

Piipponen, O. (2017) The Wonder Wall of Participation. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 30.11.2017. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2017/11/30/the-wonder-wall-of-participation/

Piipponen, O. (2017) Children’s Stories: Teaching the Researcher. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 13.04.2017. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2017/04/13/childrens-stories-teaching-the-researcher/

Piipponen, O. (2016) My Voice of Eleven. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 22.09.2016. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2016/09/22/my-voice-of-eleven/

Piipponen, O. (2016) Our Teacher’s Losing Her Marbles – and Giving the Jar Over to Us. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 12.05.2016. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2016/05/12/our-teachers-losing-her-marbles-and-giving-the-jar-over-to-us/

Piipponen, O. (2015) Listening in a Foreign Language. Kirjoitus Lapsinäkökulma-blogissa 27.11.2015. Viitattu 12.07.2018. https://lapsinakokulma.wordpress.com/2015/11/27/listening-in-a-foreign-language/

Muut suurelle yleisölle suunnatut tutkimusjulkaisut

Piipponen, O. (2021) Encountering culture from children’s perspectives. Kirjoitus Research about ECEC-blogissa 31.10.2021. Viitattu 27.02.2022. https://researchaboutece.wordpress.com/2021/10/31/encountering-culture-from-childrens-perspectives/

Piipponen, O. (2021) Children creating a shared story world in an intercultural exchange. Kirjoitus GERIF-verkoston blogissa 03.03.2021. Viitattu 27.02.2022. https://gerif.home.blog/2021/03/03/children-creating-a-shared-story-world-in-an-intercultural-exchange/

Piipponen, O. (2020) How do children interpret encounters that happen during an international story exchange project? Kirjoitus GERIF-verkoston blogissa 10.02.2020. Viitattu 03.03.2021. https://gerif.home.blog/2020/02/10/how-do-children-interpret-encounters-that-happen-during-an-international-story-exchange-project/

Opinnäytteet

Piipponen, O. (2022) Children Encountering Each Other Through Stories: Developing a Dynamic Approach to Interculturality in Primary Schools. Doctoral Dissertation, University of Eastern Finland. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26784

Piipponen, O. (2014) Exploring storytelling as a method for developing intercultural competence. Unpublished Masters Dissertation, University of Glasgow.